Fysergo Care

Het Centrale Administratie, Registratie en Evaluatie systeem Care is het logistieke systeem van Fysergo om bedrijfszorgpakketten te verwerken.

Fysergo levert arbeidsfysiotherapeutische producten, reïntegratieproducten, consultancy en managementsystemen aan verzekeraars, bedrijven en arbodiensten. Fysergo bestaat uit een personele onderneming (Fysergo B.V.) en een netwerk onderneming (Fysarbo B.V.).